Skip to main content

Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 • “Queens Lunchroom”, “wij”, “ons” of “onze” verwijst naar de exploitant van de website QueensLuncrhroom.nl, een online platform voor het bestellen van maaltijden.
 • “Gebruiker”, “jij” of “jou” verwijst naar elke persoon die gebruikmaakt van de website BurgerQueen.nl.
 1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website QueensLunchroom.nl. Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met de bepalingen en voorwaarden zoals hierin beschreven. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken we je vriendelijk om geen gebruik te maken van onze website.

 1. Privacy en gegevensbescherming

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en gegevensbescherming. Ons privacybeleid beschrijft hoe we jouw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetten en voorschriften in Nederland. Door gebruik te maken van onze website, stem je in met ons privacybeleid en de verwerking van jouw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dat beleid.

 1. Intellectuele eigendom

Alle inhoud op QueensLunchroom.nl, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken, ontwerpen, pictogrammen, audio- en videoclips, is eigendom van QueensLunchroom.nl en wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de inhoud te kopiëren, verspreiden, wijzigen, reproduceren, publiceren of op enige andere wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QueensLunchroom.nl.

 1. Gebruik van de website

5.1 Toegang tot de website Je hebt toegang tot de website QueensLunchroom.nl voor persoonlijk gebruik en op basis van de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

5.2 Verantwoordelijkheid voor accountgegevens Indien je een account aanmaakt op onze website, ben je verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van jouw accountgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. Je bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw account. Mocht je vermoeden dat jouw accountgegevens zijn gecompromitteerd, dien je dit onmiddellijk aan ons te melden.

5.3 Gebruiksbeperkingen Je stemt ermee in om QueensLunchroom.nl op een wettelijke en niet-schadelijke manier te gebruiken. Het is niet toegestaan om de website te gebruiken voor illegale, frauduleuze of schadelijke activiteiten. Je mag de website niet hacken, de beveiliging schenden, virussen verspreiden, pogingen doen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot gegevens of andere acties ondernemen die de werking van de website kunnen verstoren.

5.4 Inhoud van gebruikers Indien je inhoud deelt op QueensLunchroom.nl, zoals beoordelingen, opmerkingen of feedback, verleen je QueensLunchroom.nl een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke en wereldwijde licentie om jouw inhoud te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen, verspreiden en tentoon te stellen in verband met de exploitatie van onze diensten.

 1. Bestellingen en betalingen

6.1 Bestelproces Op QueensLunchroom.nl kun je maaltijden bestellen. Door een bestelling te plaatsen, ga je ermee akkoord om de volledige betaling te verrichten volgens de aangegeven prijzen en betalingsmethoden. We zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat de bestelde maaltijden correct en tijdig worden geleverd, maar we kunnen geen garanties bieden met betrekking tot de leveringstijden of de beschikbaarheid van specifieke maaltijden.

6.2 Betalingsgegevens Voor betalingen maken we gebruik van beveiligde betalingsgateways om jouw financiële gegevens te beschermen. We slaan geen creditcardgegevens op onze servers op.

6.3 Annulering en retournering Annuleringen en retourneringen kunnen worden onderworpen aan ons annulerings- en retourbeleid, dat beschikbaar is op onze website en van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

 1. Links naar externe websites

Onze website kan links naar externe websites of bronnen bevatten die door derden worden beheerd. Deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt. QueensLunchroom.nl heeft geen controle over de inhoud, het privacybeleid of de beveiliging van deze externe websites. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke externe websites.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Algemeen QueensLunchroom.nl streeft ernaar om de website nauwkeurig, actueel en toegankelijk te houden. We kunnen echter niet garanderen dat de website altijd foutloos, ononderbroken of vrij van virussen zal zijn. QueensLunchroom.nl is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

8.2 Beperking van aansprakelijkheid Onze aansprakelijkheid is beperkt tot zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Indien we aansprakelijk worden gesteld, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat je hebt betaald voor de specifieke dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 1. Wijzigingen en beëindiging

QueensLunchroom.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig deze voorwaarden te controleren. We kunnen ook de website op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Bedankt voor het lezen van onze uitgebreide Algemene Voorwaarden. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. Eet smakelijk en geniet van je bezoek aan Queens Lunchroom!